Asociația

"Asociația micilor producători de vinuri din Moldova", este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de statutul acesteia.

Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată. Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

  • Promovarea intereselor micilor producători de vinuri din Moldova;
  • Educarea consumatorului de vin
  • Atragerea investițiilor în sectorul viti-vinicol
  • Dezvoltarea bunelor practici viti-vinicole

În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:

  • Preşedintele – Gheorghe Arpentin
  • Director executiv - Maria Oprea
  • Adunarea Generală
  • Consiliul de Administrare – Ion Luca, Arcadie Fosnea, Alexandru Luchianov, Sergiu Galușca, Gheorghe Arpentin
  • Comisia de Cenzori

Acest site a fost elaborat cu suportul financiar al proiectului Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED), finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Site-ul nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului SUA.

© 2010–2020. Toate drepturile rezervate. Website by wefw Amigo Logo